2310270290 6947127721 Αμύντα 18, Θεσσαλονίκη liftco.thessaloniki@gmail.com